Siasi te Siasat

ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵਾੜ, Langar ਤੇ Kirtan ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋPunjabkesari TV

1 month ago

ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵਾੜ, Langar ਤੇ Kirtan ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ