Latest

1 views 6 hours ago

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ,ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ...