Punjabi Stars Interview

ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ Blind King…Punjabkesari TV

2 weeks ago

ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਹਾਨ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ Blind King...;