Punjabi Stars Interview

ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹੱਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ..Punjabkesari TV

8 days ago

ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹੱਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ..

ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹੱਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ..