ਵਿਦੇਸ਼

ਦੇਖੋ Car Wash ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾPunjabkesari TV

1 views 5 months ago

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਤ 
Car Wash ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ