Breaking News

1 views yesterday


ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ.,.,... ਗੂਗਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ.