PUNJAB 2019

Jalandhar ਦੇ Civil Hospital ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗPunjabkesari TV

493 views 23 days ago


ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਰਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ।