PUNJAB 2019

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ !Punjabkesari TV

1205 views one month ago

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।